ΚΥΠΕ-Για τη Ζιμπάμπουε αναχώρησε ανθρωπιστική αποστολή

Για τη Ζιμπάμπουε αναχώρησε ανθρωπιστική αποστολή της οργάνωσης “Εθελοντές Γιατροί-Κύπρος”, με σκοπό την επιθεώρηση των εκεί υφιστάμενων εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων της.