Ο εθελοντής-γιατρός 

Ο εθελοντής-γιατρός
-Το κέρδος σου ειναι μόνο το “ευχαριστώ” του κόσμου;
-Το χαμόγελο του κόσμου. Αυτό.
[..]
Σελίδα 10, σήμερα, στο Φιλgood που κυκλοφορεί με τον Phileleftheros (Ό Φιλελεύθερος)