Ένα επεισόδιο αφιερωμένο σε όλο το κόσμο της υγείας που μάχεται καθημερινά για όλους μας.