Δίπλα στον Ουκρανικό λαό οι γιατροί της Κύπρου στα σύνορα Ουκρανίας – Ρουμανίας