Συμμετοχή σε καθημερινές διαδικασίες του οργανισμού

Αφιέρωσε από τον προσωπικό σου χρόνο, προσφέροντας ανάλογα με τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις ικανότητές σου.

Η προσφορά σου, θα είναι πολύτιμη:

  • Στην ταξινόμηση, φόρτωση, διανομή ανθρωπιστικού υλικού.
  • Στην διοικητική στήριξη του Γραφείου της Οργάνωσης.

Ωράριο:

10:00 π.μ. – 12 :00 π.μ.

15:00 μ.μ. – 17: 00 μ.μ.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 70009990.