Συμμετοχή σε καθημερινές διαδικασίες του οργανισμού