Επικοινωνία

Διεύθυνση Γραφείου και Aλληλογραφίας: ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ, ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΩΝ 4, 2660 ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

Παγκύπριος Αριθμός Επικοινωνίας: 70009990

Τηλεομοιότυπο: (+357) 22835119

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: officeadmin@volunteerdoctors.org.cy

Εργάσιμες Ώρες:

Δευτέρα – Πέμπτη: 08:00 – 16:00

Παρασκευή: 08:00 – 14:00