Αποστολή στην Ζιμπάμπουε

Διάρκεια:

09/08/2006 - 18/08/2006

Τοποθεσία:

Ζιμπάμπουε