Αποστολή στην Παλαιστίνη

Διάρκεια:

01/07/2005 - 31/07/2005

Τοποθεσία:

Παλαιστίνη