Αποστολή στη Ρουμανία

Διάρκεια:

03/10/2005 - 07/10/2005

Τοποθεσία:

Ρουμανία