Αποστολή στη Σρι Λάνκα

Διάρκεια:

25/02/2005 - 23/03/2005

Τοποθεσία:

Σρι Λάνκα