Αποστολή στη Σρι Λάνκα

Διάρκεια:

03/07/2005 - 30/07/2005

Τοποθεσία:

Σρι Λάνκα