Αποστολή στη Σρι Λάνκα

Διάρκεια:

28/12/2004 - 10/01/2005

Τοποθεσία:

Σρι Λάνκα