Αποστολή στη Τανζανία

Διάρκεια:

01/05/2006 - 31/05/2006

Τοποθεσία:

Τανζανία