Αποστολή στις Σεϋχέλλες

Διάρκεια:

02/05/2005 - 07/05/2005

Τοποθεσία:

Σεϋχέλλες