Αποστολή στον Λίβανο

Διάρκεια:

23/07/2006 - 28/07/2006

Τοποθεσία:

Λίβανος