Αποστολή στον Λίβανο

Διάρκεια:

13/08/2006 - 19/08/2006

Τοποθεσία:

Λίβανος