Αποστολή στον Λίβανο

Διάρκεια:

18/06/2004 - 22/06/2004

Τοποθεσία:

Λίβανος