Αποστολή στο Ιραν

Διάρκεια:

04/02/2004 - 11/02/2004

Τοποθεσία:

Ιράν