Αποστολή στο Κιργιστάν

Διάρκεια:

06/05/2004 - 12/05/2004

Τοποθεσία:

Κιργιζιστάν