Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα

Δρ Αγρότου Ανδρούλα

Πρόεδρος

κα Δέσπω Πλυτά

Αντιπρόεδρος

κ Παπέττας Χρίστος

Γραμματέας

Δρ Ανδρέας Κάουρος

Οικονομικός Διευθυντής

Δρ Μακρυγιάννης Γιώργος

Διευθυντής Αποστολών

Δρ Γωγάκη Ζωή

Μέλος Δ.Σ.

κα Κάτια Χριστοδούλου

Μέλος Δ.Σ.