Χειροποίητες κατασκευές για ενίσχυση του ταμείου

Χειροποίητες κατασκευές καμωμένες με αγάπη και μεράκι από τον Δρ Γιώργο Μακρυγιάννη με σκοπό της ενίσχυση του ταμείου της Οργάνωσης.

Το κόστος ανέρχεται στα 50 ευρώ έκαστο

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Κωδ. ΧΚ01

Κωδ. ΧΚ02

Κωδ. ΧΚ03

Κωδ. ΧΚ04

Κωδ. ΧΚ05

Κωδ. ΧΚ06

Κωδ. ΧΚ07

Κωδ. ΧΚ08

Κωδ. ΧΚ09

Κωδ. ΧΚ10

Κωδ. ΧΚ11

Κωδ. ΧΚ12

Κωδ. ΧΚ13

Κωδ. ΧΚ14

Κωδ. ΧΚ15

Κωδ. ΧΚ16

Κωδ. ΧΚ17

Κωδ. ΧΚ18

Κωδ. ΧΚ19

Κωδ. ΧΚ20

Κωδ. ΧΚ21

Κωδ. ΧΚ22

Κωδ. ΧΚ23

Κωδ. ΧΚ24

Κωδ. ΧΚ25

Κωδ. ΧΚ26

Κωδ. ΧΚ27

Κωδ. ΧΚ28

Κωδ. ΧΚ29

Κωδ. ΧΚ30

Κωδ. ΧΚ31

Κωδ. ΧΚ32

Κωδ. ΧΚ33

Κωδ. ΧΚ34

Έχει πωληθεί.

Κωδ. ΧΚ35

Έχει πωληθεί.

Κωδ. ΧΚ36